Toestemming

Toestemming Zelfstandig naar huis, BSO of sportclub

Gegevens kind(eren):

 

Verklaring van de ouder(s)/ verzorger(s):

Hierbij geeft ondergetekende toestemming aan kinderdagverblijf De Ontdekking om zijn/haar kind(eren) alleen naar onderstaande locatie te gaan.