Vlinders (2-4 jaar)

Dagopvang

Vlinders (2-4 jaar)

De Vlinders is een  groep waarin max. 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan met 2 pedagogisch medewerkers. Om de continuïteit te waarborgen werken we met vaste gezichten op de groep. De inrichting en het spelmateriaal is afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

We gaan minimaal 1x per dag naar buiten om een frisse neus te halen. Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème. Ook in de winter of tussen de buien door gaan we lekker naar buiten. Soms ook met paraplu tijdens een bui, heerlijk spetteren en ervaren hoe het is om in de regen buiten te zijn. Buiten hebben beide locaties een prachtige natuurspeeltuin met zandbak waar de kinderen optimaal kunnen genieten en ontwikkelen.

We hebben verschillende fietsjes, loopfietsjes, driewielers enz. Er is een heerlijk stukje gras waarop gerollebold kan worden. We spelen kringspelletjes zoals ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘er zat een klein zigeunermeisje’. Dit alles om de grove motoriek te stimuleren.

Voor de baby’s hebben we een eigen afgebakend speelplekje waar zij veilig kunnen spelen en ondertussen genieten van alles wat om hen heen gebeurd.

Op het white bord staat een overzicht van het eten, slapen en eventuele bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn.

Als uw kind 4 jaar wordt, houdt de plaatsing automatisch op. Wilt u de plaatsing verlengen omdat uw kind later instroomt op school of wilt u buitenschoolse opvang, vraag dit dan ruim van te voren aan, het liefst  vanaf 3 jaar. Het onderwijs stelt het op prijs  als u rond het 3e levensjaar van uw kind weet naar welke school uw voorkeur uit gaat, zodat zij daar in hun planning rekening mee kunnen houden. Natuurlijk kan u eerder een keuze voor een school gemaakt hebben.

Dagindeling

Terugkerend ritme Vlinders (2-4 jaar)

Medewerkers

Pedagogisch medewerkers op de Vlinders

Praktische informatie

GGD Inspectierapporten en LRK nummers

Inspectierapporten:
Download: GGD inspectierapporten dagopvang St. Annastraat 8

LRK nummer:
St. Annstraat 8 
5421 KC Gemert
T: 0492-331007
 
LRK nummer: 110043157 

Pedagogisch werkplan 2-4 jaar

De Vlinders is een groep waarin max. 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan met 2 pedagogisch medewerkers. Met dit pedagogisch beleid willen wij een beeld scheppen hoe een dag op de peutergroep eruit ziet.

De groep wordt door de pedagogisch medewerker tussen 7.00/07:30 uur geopend. De tweede pedagogisch medewerker komt om 08:15/8.30 uur. In dit uur kunnen we mogelijk afwijken van de BKR regeling (beroepskracht-kind ratio). De jasjes kunnen worden opgehangen aan de kapstok en andere persoonlijke spullen kunnen in het laatje worden opgeborgen. Ouders kunnen informatie doorgeven aan de pedagogisch medewerkers.
Rond 09:00 uur gaan we gezamenlijk opruimen en aan tafel om fruit te eten en water te drinken. De kinderen kunnen zelf een stukje fruit naar keuze van de schaal kiezen. Standaard bieden we appel, peer, en banaan aan, daarnaast variëren we met seizoensgebonden fruit. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met eventuele allergieën. Voor of na het fruit eten doen we een activiteit of zingen we liedjes. De liedjes worden door de kinderen zelf uitgekozen of zijn aan het thema verbonden. Daarin staan afbeeldingen die voor de kinderen herkenbaar gekoppeld zijn aan een liedje. Per thema kunnen daar liedjes aan worden toegevoegd. Na het eten en drinken krijgen de kinderen een washandje om de handen en het gezicht te poetsen. Met de kinderen die bezig zijn met zindelijkheidstraining, gaan we naar het toilet (we bouwen zo’n vast moment in om onrust tijdens de eetmomenten of tijdens de activiteiten te voorkomen door op en neer geloop naar het toilet) De andere kinderen worden zo nodig verschoond. Hierna krijgen de kinderen de gelegenheid om zelfstandig te spelen of om deel te nemen aan een VVE activiteit. De activiteiten variëren van dag tot dag. Kleien, verven, plakken, tekenen met krijt/kleurtjes/stiften noem maar op. Dit alles is om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en om de kinderen met nieuwe materialen kennis te laten maken. Kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan een activiteit, wel wordt het gestimuleerd. Activiteiten zijn gekoppeld aan een thema maar omdat we luisteren naar ideeën en wensen van de kinderen is er van alles mogelijk.
We gaan minimaal 1x per dag naar buiten om een frisse neus te halen. Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème. Ook in de winter of tussen de buien door gaan we lekker naar buiten. Soms ook met paraplu tijdens een bui, heerlijk spetteren en ervaren hoe het is om in de regen buiten te zijn. Buiten hebben beide locaties een prachtige natuurspeeltuin met zandbak waar de kinderen optimaal kunnen genieten en ontwikkelen.
We hebben verschillende fietsjes, loopfietsjes, driewielers enz. Er is een heerlijk stukje gras waarop gerollebold kan worden. We spelen kringspelletjes zoals ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘er zat een klein zigeunermeisje’. Dit alles om de grove motoriek te stimuleren.
Voor de baby’s hebben we een eigen afgebakend speelplekje waar zij veilig kunnen spelen en ondertussen genieten van alles wat om hen heen gebeurd.

Om ± 11:15 uur ruimen we gezamenlijk op, de kinderen gaan naar het toilet of worden verschoond na de broodmaaltijd, de kinderen van het plus groepje (als deze apart hebben gezeten, zie algemeen pedagogisch beleid 0-4 jaar) komen terug in de groep. We wassen onze handen en om ± 11:30 uur gaan we aan tafel om brood te smeren, dit wordt zoveel mogelijk door de kinderen zelf geprobeerd.
We bieden de kinderen gevarieerd en zoveel als mogelijk gezond beleg aan. d.w.z. kaas/ smeerkaas of vleeswaren en de kinderen kunnen ook uit het zoete beleg kiezen zoals jam, stroop pure hagelslag of pindakaas. We volgen hierin ons voedingsbeleid (op te vragen bij de directie). Bij de broodmaaltijd houden we rekening met eventuele allergieën en /of wensen van de ouders, vindt u 2 boterhammen genoeg voor uw kind, dan zullen wij daar op inspelen. Daarna drinken we een beker melk/thee en poetsen de kinderen zelf de handen en mond met een washandje, dit mogen ze zelf in de wasmand gooien.
Tussen 12:00 en 13:00 uur gaan de kinderen die nog een dutje doen naar bed met eventueel hun knuffeltje of speentje. De luiers worden verschoond. Kinderen die niet gaan slapen mogen vrij spelen in de groep of doen een activiteit.
Om 12.45 uur worden de kinderen met een halve dag opvang gehaald of gebracht. De pedagogisch medewerkers hebben om beurten een pauze. We wijken dan een uur af van de BKR regeling. ( beroepskracht-kind ratio)
Om ± 14:30 uur zijn de meeste kinderen alweer wakker en aangekleed, zo nodig wordt de luier verschoond. We geven iedereen de gelegenheid om naar de wc te gaan, daarna is het tijd om groente te eten en water te drinken. Ook hierin proberen we de zelfstandigheid van kinderen te prikkelen. Natuurlijk worden ook nu weer de handen en het gezicht gepoetst met een washandje. Mogelijk wijken we af van de BKR regeling als er kinderen van de BSO uit school gehaald moeten worden. Na 15.00 wijken we niet meer af van de BKR regeling.
Kinderen mogen weer gaan spelen en er is een VVE activiteit. Om ± 16:30 uur is er tijd voor een koekje en drinken, de kinderen gaan nogmaals naar de wc of worden verschoond en de groep wordt opgeruimd. Om 17.00 uur gaat de eerste pedagogisch medewerker naar huis, afhankelijk van het aantal kinderen wijken we hier mogelijk een uur af van de BKR regeling. Meestal sluiten we de dag rustig af met een spel aan tafel, een puzzel of door te bouwen met duplo. Om 18:00 uur zijn alle kinderen opgehaald en sluit het kinderdagverblijf. Er is op aanvraag opvang tot 18.30 uur.
De kinderen met een luier worden gemiddeld genomen ongeveer 5 keer per dag verschoond. De kinderen die bezig zijn met zindelijkheid gaan op vaste momenten naar de wc maar natuurlijk kunnen ze door de dag heen ook naar de wc gaan.

Op het white bord staat een overzicht van het eten, slapen en eventuele bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn. Het kind volgsysteem KIJK wordt ingevuld aan de hand van de bevindingen uit het vve programma Uk en Puk en wordt jaarlijks of daar waar nodig besproken met de ouders. (Zie kind volgsysteem KIJK)

VVE
De pedagogisch medewerkers van de Vlinders zijn VVE- gecertificeerd middels het programma Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling en de rekenprikkels. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerkers m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1,5, 1,5-2,5, 2,5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind. De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerkers. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit is een continu proces. Door de dag heen worden gezamenlijk, in kleine groepjes of individueel activiteiten met de kinderen gedaan, de duur is afhankelijk van de leeftijd en concentratie. Dat kan op een gepland moment zijn maar ook tijdens de verzorgingsmomenten of spontaan. Op deze manier kunnen wij achterstanden snel signaleren en bespreekbaar maken met de ouders. Uit het gesprek zou een doorverwijzing naar een huisarts kunnen vloeien om eventuele verdere hulp in de ontwikkeling/ opvoeding bespreekbaar te maken. Marika van den Hurk draagt zorg voor de kinderen met een extra begeleidingsvraag en zal de pedagogisch medewerker daarin ondersteunen.

Emotionele ontwikkeling:
De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden, stimuleert de leidster de kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen thuis zijn van grote invloed op de kinderen, daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen. Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn beleefwereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk. De pedagogisch medewerkers proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij of zij zijn verhaal kwijt wil
of juist niet wil. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Dit wordt dan besproken met de ouders.

Sociale ontwikkeling:
Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij de Vlinders. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden. Dit gaat natuurlijk op het eigen niveau. Beurt verdelen, tegen je verlies kunnen bij een spelletje, op je beurt kunnen wachten, een ander ook een spel gunnen waar je eigenlijk zelf mee wilt spelen, conflicten oplossen, dit zijn allemaal sociale vaardigheden die dagelijks geoefend worden en zeer belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind.
De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar. Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een consequente manier van werken worden de regels van de groep benadert en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is. We leren de kinderen om vragen te stellen aan elkaar en aan de pedagogisch medewerker. Interactie tussen de kinderen onderling wordt gestimuleerd. Kinderen leren door middel van de dagritme kaarten hoe een dag is ingedeeld. De dagritmekaarten zijn afgebeeld met de handpop Puk er op. Hierdoor is het verloop van de dag herkenbaar en zichtbaar voor de kinderen en heeft Puk een echte functie. Puk is herkenbaar voor de kinderen en ze kunnen ook met Puk spelen. Puk is echt een vriendje. De dagritmekaarten geven in grote lijnen de dag weer en is erg duidelijk voor de peuters. Soms wijkt het dagritme voor kinderen af, bijvoorbeeld wanneer kinderen eerder gaan slapen of eerder worden opgehaald. Dit is geen probleem, het gaat om de globale dagindeling. De dagritme kaarten worden in de vlinders en boefjes per dag opgehangen. Zo is goed te overzien voor de kinderen wat er gedurende de dag gaat gebeuren. Met de kinderen, die in de middag naar de opvang komen, bespreekt de pedagogisch medewerker kort na binnenkomst de dagindeling van de middag. Er wordt op meerdere momenten van de dag besproken wat er die dag al geweest is en/ of wat er die dag nog gaat komen.

Persoonlijke ontwikkeling:
Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “vechten” en de andere keer weer spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Dit ook allemaal op het eigen niveau van het kind. Er wordt duidelijk aan de kinderen uitgelegd dat ze aan moeten geven aan elkaar als ze iets niet fijn vinden.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd middels een observatiesysteem, jaarlijks wordt dit met de ouders besproken in een “10 minuten” gesprek dat wordt aangeboden aan ouders, ouders kiezen er zelf voor of ze van dit gesprek gebruik willen maken.

Waarden en Normen:
Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren, dit kan soms lastig zijn voor deze jonge kinderen. Door herhaaldelijk uit te leggen aan jonge kinderen dat wat je zelf niet wil dat jou gebeurt, je ook bij een ander niet moet/mag doen, lukt dit uiteindelijk redelijk. Ook leggen we de nadruk op respect voor spullen, zuinig omgaan met speelgoed, niks kapot maken of gooien met speelgoed. Speelgoed gebruiken waarvoor het is bedoeld is een duidelijke regel, dus niet gooien met een trein maar wel met een bal is daarvan een voorbeeld. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samengevat in een protocol genoemd: uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking.

Verjaardag vieren:
Alle kinderen vieren gezamenlijk de verjaardag van het kind. De jarige mag plaats nemen op de verjaardag troon en krijgt een mooie kroon. We zingen liedjes met instrumenten en de jarige mag trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.

Afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch of via de ouderapp (St Annastraat: 0492-331007) het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk, zie daarvoor onze tarieven. Kinderdagverblijf De Ontdekking is geopend vanaf 7.00 uur tot 18.00 uur.(op aanvraag tot 18.30)
    Alles kan via de ouderapp worden aangevraagd.
Als uw kind 4 jaar wordt, houdt de plaatsing automatisch op. Wilt u de plaatsing verlengen omdat uw kind later instroomt op school of wilt u buitenschoolse opvang, vraag dit dan ruim van te voren aan, het liefst vanaf 3 jaar.
Het onderwijs stelt het op prijs als u rond het 3e levensjaar van uw kind weet naar welke school uw voorkeur uit gaat, zodat zij daar in hun planning rekening mee kunnen houden. Natuurlijk kan u eerder een keuze voor een school gemaakt hebben.

Meld je kind aan

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod.

Meld je kind aan Rondleiding aanvragen