Bijtjes (0-4 jaar)

Dagopvang

Bijtjes (0-4 jaar)

De Bijtjes is een verticale groep waarin max 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan met max 4 pedagogisch medewerkers. Per 3 nul-jarige is er een pedagogisch medewerker beschikbaar. Met dit pedagogisch werkplan willen wij een beeld scheppen hoe een dag op de Bijtjes eruit ziet.

Wij vinden het belangrijk dat een dag op het kinderdagverblijf zoveel mogelijk aansluit op het dagritme van thuis. Daarom kan een dagindeling per kind verschillen.
Wij willen vooral kijken naar wat het kind aangeeft en wat de belangen en wensen van het kind en ouders op dat moment zijn. Daarom zijn we erg flexibel in het omgaan met het vaste dagritme en de slaap- en eettijden. De eerste flesvoeding van de dag wordt thuis gegeven

Op het white bord staat een overzicht van het eten, slapen, de ontlasting en de bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn. Via de ouderapp versturen we met regelmaat leuke foto’s van de activiteiten van de dag.

Buiten hebben we een prachtige natuurspeeltuin met zandbak waar de kinderen optimaal kunnen genieten en ontwikkelen.
We hebben verschillende fietsjes, loopfietsjes, driewielers enz. Er is een heerlijk stukje gras waarop gerollebold kan worden. We spelen kringspelletjes zoals ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘er zat een klein zigeunermeisje’. Dit alles om de grove motoriek te stimuleren.
Voor de baby’s hebben we een eigen afgebakend speelplekje waar zij veilig kunnen spelen en ondertussen genieten van alles wat om hen heen gebeurd.
Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème.

Als uw kind 4 jaar wordt, houdt de plaatsing automatisch op. Wilt u de plaatsing verlengen omdat uw kind later instroomt op school of wilt u buitenschoolse opvang, vraag dit dan ruim van te voren aan, het liefst vanaf 3 jaar. Het onderwijs stelt het op prijs als u rond het 3e levensjaar van uw kind weet naar welke school uw voorkeur uit gaat, zodat zij daar in hun planning rekening mee kunnen houden. Natuurlijk kan u eerder een keuze voor een school gemaakt hebben.

Dagindeling

Terugkerend ritme Bijtjes (0-4 jaar)

Medewerkers

Pedagogisch medewerkers op de Bijtjes

Praktische informatie

GGD Inspectierapporten en LRK nummers

Inspectierapporten:
Download: GGD inspectierapporten dagopvang en PSZ Pandelaar 45

LRK nummer:
Pandelaar 45
5421 NG Gemert
T: 0492-390012
 
LRK nummer: 334501441

Pedagogisch werkplan 0 tot 4 jaar

De Bijtjes is een verticale groepen waarin max 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op ontdekkingsreis gaan met max 4 pedagogisch medewerkers. Per 3 nul-jarige is er een pedagogisch medewerker beschikbaar. Met dit pedagogisch werkplan willen wij een beeld scheppen hoe een dag op de Bijtjes eruit ziet.

Over het algemeen worden de groepen om 7.00 uur geopend door de eerste pedagogisch medewerker. In dit half uur kunnen we mogelijk afwijken van de BKR regeling
(beroepskracht-kind ratio). De tweede pedagogisch medewerker komt om 7.30 uur of om 8.00 uur als er ook nog een derde pedagogisch medewerker komt, dan komt die om 8.15/8.30 uur.
De maxi cosi kan onder de kapstok worden gezet. De jasjes (graag voorzien met naam) van de kindjes kunnen aan het kapstokje worden gehangen. Persoonlijke spulletjes zoals knuffels of speen kunnen in het bakje van het kindje worden gelegd. De ouders kunnen informatie doorgeven aan de pedagogisch medewerker, dit kan ook via de ouderapp.
Voor eventuele medicijnen wordt een medicijn registratie formulier ingevuld dat door de ouder ondertekend moet worden. Als uw kind afwezig is, bijvoorbeeld ziek, is het prettig als u dit voor 9.00 uur aan ons laat weten. Dit kan telefonisch of via de ouderapp.

Nu beginnen we met het dagprogramma. Eerst samen opruimen! Hier hebben de pedagogisch medewerkers leuke liedjes voor die de kinderen meteen herkennen.
Daarna volgt een gezamenlijke activiteit aan tafel.
We beginnen elke morgen met het goedemorgen lied en heten daarin alle kinderen welkom en benoemen ze bij hun namen. De dagen van de week worden geoefend met een herkenbaar lied. Kinderen wordt gevraagd naar het dag en nacht ritme en de dagritme kaarten worden besproken, zo weten de kinderen wat ze kunnen verwachten. Deze activiteit is een onderdeel van ons VVE programma Uk en Puk.

Rond 9.00 uur gaan we fruit eten. We verdelen de kinderen in 2 groepen, een tafel voor de kleinste en een tafel voor de grotere kinderen van de groep. De kleine kinderen krijgen een fruithap die we zelf maken van vers fruit en de grotere kinderen stukjes fruit die we op een schaal leggen. Dit om kinderen te motiveren zelf een keuze te maken. We variëren regelmatig in fruitsoorten zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, ananas, aardbei, sinaasappel, mandarijn. Daarna drinken we water. Met een washandje mogen de kinderen zelf hun mondje en handjes poetsen. De kinderen die zindelijk zijn, of bezig zijn met zindelijkheidstraining, gaan naar het toilet of op het potje. Na het gebruik van het toilet mogen de kinderen hun handjes wassen met kinderzeep. Dit is onderdeel van ons hygiëne beleid.
Kinderen die na het fruit gaan slapen worden naar bed gebracht. Ze krijgen een slaapzak van ons aan en natuurlijk gaat een meegebracht knuffeltje of speentje ook mee naar bed. Als alles opgeruimd is en de kleinere kinderen in bed liggen gaan we een activiteit doen.
Deze activiteit heeft vaak iets te maken met het thema waar we mee bezig zijn. We hebben vaste thema ’s waar we mee aan de slag gaan, zoals Uk en Puk/ lente/ zomer/ herfst/ winter, Sinterklaas, Pasen, carnaval, enz. Maar ook hebben we thema‘s, zoals verkeer en vervoer, kleuren, circus, enz.
De activiteit kan een spelletje zijn, maar ook een knutselactiviteit of bijvoorbeeld met z’n allen op de matten spelen. We willen de kinderen in aanraking laten komen met verschillende materialen door bijvoorbeeld met stof, watten, natuurlijke materialen of iets dergelijks te laten ontdekken. Natuurlijk zijn de kinderen niets verplicht, maar we motiveren ze wel en meestal geeft dat het gewenste resultaat en genieten de kinderen van de aangeboden activiteit. Tijdens de activiteiten worden de kinderen in groepjes van maximaal 4 verdeeld, zodat er aandacht is voor alle kinderen en kinderen zich sneller veilig kunnen voelen om actief deel te nemen aan de activiteit. De oudste kinderen maken gebruik van de grote hal om activiteiten in kleine groepjes uit te voeren. In het vrije spel in de hoeken worden de ontwikkelingslijnen van de kinderen goed geobserveerd, daar waar het vrije spel verrijking nodig heeft zullen de pedagogisch medewerkers daarop inspelen.
We gaan minimaal 1 keer per dag een frisse neus halen buiten. In de zomer zijn we heel veel buiten, maar ook in de winter proberen we tussen de buien door (of tijdens de buien bij wijze van thema activiteit bijvoorbeeld met paraplu), toch even naar buiten te gaan. Buiten hebben beide locaties een prachtige natuurspeeltuin met zandbak waar de kinderen optimaal kunnen genieten en ontwikkelen.
We hebben verschillende fietsjes, loopfietsjes, driewielers enz. Er is een heerlijk stukje gras waarop gerollebold kan worden. We spelen kringspelletjes zoals ‘Jan Huigen in de ton’ of ‘er zat een klein zigeunermeisje’. Dit alles om de grove motoriek te stimuleren.
Voor de baby’s hebben we een eigen afgebakend speelplekje waar zij veilig kunnen spelen en ondertussen genieten van alles wat om hen heen gebeurd.
Natuurlijk worden in de zomer de huidjes van de kinderen voor ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met zonnebrand crème.

Tussendoor worden de kinderen die wakker zijn uit bed gehaald en aangekleed. De knuffel en het speentje bergen we op in het persoonlijke bakje van het kind.
Rond 11.00 uur beginnen we met het opruimen van de groepsruimte. Daarin betrekken we de kinderen door ze kleine taakjes te geven. ‘Kun jij de auto in de kast zetten’ of ‘doen jullie met zijn tweeën alle duplo in de la’. Zo is het voor de kinderen ook duidelijk wat er van ze verwacht wordt.
Voor het eten gaan de kinderen die zindelijk zijn nog even naar het toilet.
Om 11.30 uur gaan we met zijn allen aan tafel en zingen we nog een paar liedjes om vervolgens te beginnen aan de broodmaaltijd. Een boterham met smeerkaas, kaas of vleeswaren, ook kan er gekozen worden uit een boterham met stroop, jam, pindakaas, hagelslag, gekleurde hagelslag of soms pasta. Af en toe krijgen ze nog iets extra’s zoals een cracker, soep of een tosti of een lekker stukje groente zoals paprika of komkommer. De kleine kinderen krijgen kleine stukjes die ze zelf of met hulp opeten. Daarna drinken we melk/thee. De handen en mond worden weer gepoetst en rond 12.30 uur gaan de eerste peuters naar bed.
Tussen 12.30 en 13.30 uur houden de pedagogisch medewerkers om de beurt pauze. We wijken dan een uur af van de BKR regeling. ( beroepskracht-kind ratio)
De kinderen die al hebben geslapen, of die niet meer naar bed gaan, of die opgehaald worden, kunnen vrij spelen. Er kan ook een rustige activiteit aangeboden worden, zodat de kinderen die niet meer naar bed gaan ook een rustmoment in de dag hebben.
Rond 14.30 uur gaan de kinderen die dit mogen gezamenlijk kleine stukjes groente eten. De kinderen die dit zelf kunnen mogen zelf eten, de andere kinderen helpen we hierbij. Daarna drinken we een flesje of (tuit)beker water/ranja. De allerkleinste krijgen als tussendoortje maisvingers of een rijstwafeltje. We stimuleren de kinderen om uiteindelijk uit een (tuit)beker te drinken. Dit is een onderdeel uit ons voedingsbeleid. Ook nu worden de handen en het gezicht weer gepoetst en er gaan weer kinderen naar bed. Andere kinderen gaan spelen of doen mee aan een activiteit uit het VVE- programma Uk en Puk. Mogelijk wijken we af van de BKR regeling als er kinderen van de BSO uit school gehaald moeten worden, dit kan bij hoge uitzondering noodzakelijk zijn.
Om 16.00/16.30 uur worden alle kinderen verschoond en opgefrist. We eten met zijn allen een koekje en drinken een bekertje water/ranja. Als kinderen van thuis hun groente mee hebben genomen worden deze ook rond deze tijd genuttigd tot het kind 1 jaar is (De Ontdekking verstrekt geen warme maaltijden).
Vanaf 16.30/17.00 uur worden de eerste kinderen opgehaald.
Om 17.00 uur gaat de eerste pedagogisch medewerker naar huis, afhankelijk van het kind aantal wijken we hier mogelijk af van de BKR regeling. Ondertussen sluit de andere pedagogisch medewerker rustig af met een kleine activiteit zoals liedjes zingen, een boekje lezen, met de duplo bouwen o.i.d.
Om 18.00 uur zijn alle kinderen opgehaald en sluit het kinderdagverblijf. Natuurlijk is het altijd mogelijk om uw kind eerder op te halen. Als uw kind door opa/oma of kennis opgehaald wordt graag dit op tijd doorgeven aan de pedagogisch medewerkers van de groep. Ook is er opvang tot 18.30 aan te vragen bij de directie.

In het bovenste stukje zijn de verschoonmomenten niet beschreven omdat dit verschilt per kind, maar gemiddeld worden de kinderen 4 tot 5 keer op een dag verschoond. Vaak ‘s morgens, voor het slapen, na het slapen en voor het naar huis gaan.

Ook het ritme van de baby’s staat hierboven niet vernoemd, omdat we hierbij zoveel mogelijk het ritme van thuis aan houden. Baby’s krijgen hier flesvoeding, verse fruithap, brood en eventueel groente. De groente moet dan wel van thuis uit mee genomen worden. De groente geven we dan voor 16.30 uur en wordt tot de leeftijd van 1 jaar gegeven. Ook is het mogelijk om afgekolfde melk mee te geven. Overhandig de gekoelde borstvoeding aan één van onze pedagogisch medewerkers, dan zet zij deze in de koelkast. Wij warmen deze op in de flessenwarmer. Zijn er andere wensen dan horen we die graag. De eerste flesvoeding van de dag wordt thuis gegeven.

Op het whitebord staat een overzicht van het eten, slapen de ontlasting en eventuele bijzonderheden van de kinderen die er die dag zijn.

Het kind volgsysteem wordt ingevuld aan de hand van de bevindingen uit het VVE programma Uk en Puk en wordt jaarlijks of daar waar nodig besproken met de ouders. (Zie kind volgsysteem in het algemeen pedagogisch beleid 0-4-jaar.)

VVE (voor en vroegschoolse educatie)
De pedagogisch medewerkers van de Bijtjes zijn VVE gecertificeerd middels het programma Uk en Puk.
Uk en Puk is een educatief programma dat zich richt op alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma is verdeeld in thema’s die activiteiten bevatten waarmee gewerkt wordt aan; de spraak-en taal ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Elke activiteit bevat gerichte aanwijzingen voor de pedagogisch medewerksters m.b.t. de verschillende leeftijdsgroepen ( 0-1.5, 1.5-2.5, 2.5-4). Een essentieel onderdeel van elke activiteit is de eigen inbreng van het kind.
De thema’s van Uk en Puk zijn doordacht en heel uitgebreid van opzet. Een thema bevat verhaaltjes, liedjes, knutsel- en andere activiteiten, een lijstje van bijbehorende boekjes bij ieder thema en veel aanwijzingen voor onze pedagogisch medewerksters. We kunnen hiermee dus heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Op alle dagen van de week en ook in de vakantie loopt het vve programma door en biedt VVE aan alle kinderen.

Plusgroepje: De kinderen die 2 a 3 jaar zijn volgen de thema’s in een eigen groepje, zodat we ze extra uitdaging kunnen bieden en we aan de wensen van de kinderen kunnen voldoen. Dit doen we in een kleiner groepje samen met een vaste vve gecertificeerde pedagogisch medewerker, zo is er veel interactie tussen de kinderen van dezelfde leeftijd.
De hal wordt daar voor gebruikt. Vooral voor de peuters uit deze verticale groepen is dit heel fijn omdat ze de activiteit enkel met leeftijdsgenootjes volgen en de pedagogisch medewerker de volledige aandacht heeft voor deze leeftijdsgroep. Hieronder wordt beschreven hoe we dit in de praktijk uitvoeren.

Leeftijdsgericht werken:
Binnen de verticale groep is het belangrijk dat alle leeftijden goed gezien worden.
Om dit te bevorderen werken wij in de verticale groepen met een leeftijdsverdeling onder de pedagogisch medewerkers.
Dat wil zeggen dat één medewerker de zorg/verantwoordelijkheid heeft voor de baby’s, de andere voor de dreumesen en de derde voor de peuters. Zo zijn alle kinderen goed in beeld en kan een ieder zich ontwikkelen op zijn of haar niveau met de juiste begeleiding daarbij. Wanneer er twee pedagogisch medewerkers op de groep zijn geldt hetzelfde principe.

Gecertificeerde baby-specialisten:
De pedagogisch medewerkers van deze groepen zijn ( veelal) geschoold tot baby specialisten middels een specifieke opleiding. Voor nieuwe pedagogisch medewerkers wordt deze scholing voor 1 januari 2025 aangeboden.

Emotionele ontwikkeling:
De kinderen maken deel uit van een groep, verbondenheid is een belangrijk begrip binnen de groep. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers is een belangrijke zaak. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te hebben in wat het kind voelt, en wat er in hem omgaat. Om dit goed te kunnen begeleiden, stimuleert de pedagogisch medewerker de kinderen om hun gevoelens onder woorden te brengen en deze op een goede manier te uiten. Ervaringen thuis zijn van grote invloed op de kinderen, daarom is het van belang de begeleiding goed op elkaar af te stemmen. Goed contact met de ouders is van belang, om het kind en zijn beleefwereld goed te kunnen begrijpen. Knuffelen en stoeien vinden bijna alle kinderen altijd erg leuk. De pedagogisch medewerkers proberen er dan ook te zijn voor het kind wanneer hij of zij zijn verhaal kwijt wil of juist niet wil. De pedagogisch medewerkers houden de kinderen goed in de gaten, zitten ze lekker in hun vel of schort er wat aan. Dit wordt dan besproken met de ouders. Als een kind zich goed voelt is het welbevinden en daarmee de betrokkenheid optimaal voor een goede ontwikkeling.

Sociale ontwikkeling:
Samen spelen is samen delen, dit is een belangrijk motto bij de Bijtjes. Door samen te spelen worden er volop mogelijkheden geboden om te oefenen met sociale vaardigheden. Dit gaat natuurlijk op het eigen niveau.
De pedagogisch medewerkers begeleiden deze vaardigheden zo veel mogelijk en proberen de kinderen open te laten staan voor elkaar.
Samen spelen en samen zijn kan alleen goed verlopen wanneer je rekening houdt met elkaar. Door een consequente manier van werken worden de regels van de groep benadert en gehanteerd, zodat elk kind weet waar hij/zij aan toe is.
Kinderen leren door middel van de dagritme kaarten hoe een dag bij de Bijtjes is ingedeeld. De dagritmekaarten zijn afgebeeld met Puk er op. Hierdoor is het verloop van de dag herkenbaar en zichtbaar voor de kinderen en heeft Puk een echte functie. Puk is herkenbaar voor de kinderen en ze kunnen ook met Puk spelen. Puk is echt een vriendje. De dagritmekaarten geven in grote lijnen de dag weer en zijn voornamelijk voor de oudere kinderen van belang. Soms wijkt het dagritme voor kinderen af, bijvoorbeeld wanneer kinderen eerder gaan slapen of eerder worden opgehaald. Dit is geen probleem, het gaat om de globale dagindeling. De dagritme kaarten worden in de groepen per dag opgehangen. Zo is goed te overzien voor de kinderen wat er gedurende de dag gaat gebeuren. Met de kinderen, die in de middag naar de opvang komen, bespreekt de pedagogisch medewerker kort na binnenkomst de dagindeling van de middag.
Er wordt op meerdere momenten van de dag besproken wat er die dag al geweest is en/ of wat er die dag nog gaat komen.

Persoonlijke ontwikkeling:
Door middel van creativiteit worden kinderen in de gelegenheid gebracht om uiting te geven aan hun emoties, en zo ook te verwerken. Wanneer er conflicten/situaties ontstaan, laten we dit de kinderen zoveel mogelijk zelf oplossen. Iedereen weet dat ze de ene keer “ ruzie maken” en de andere keer weer fijn spelen. Wanneer dit echter uit de hand dreigt te lopen, grijpen de pedagogisch medewerkers in, en zullen zij samen met de desbetreffende kinderen naar een oplossing zoeken. Dit ook allemaal op het eigen niveau van het kindje.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd middels het kindvolgsysteem “KIJK”, jaarlijks wordt dit met de ouders besproken in een “10 minuten” gesprekje.

Waarden en Normen:
Allereerst staat bij ons respect voor elkaar en voor jezelf hoog in het vaandel. We stimuleren de kinderen om naar elkaar te luisteren, dit is soms lastig voor deze jonge kinderen. Door vaak uit te leggen aan kinderen dat wat je zelf niet wil dat jou gebeurt, je ook bij een ander niet moet doen, lukt dit uiteindelijk redelijk. Ook leggen we nadruk op respect voor spullen, zuinig omgaan met speelgoed, niks kapot maken of gooien met speelgoed enz. Dit allemaal op het eigen niveau van het kind. De pedagogisch medewerkers van De Ontdekking hebben gezamenlijk afspraken vastgelegd over hoe we communiceren met en reageren op de kinderen, dit is samen gevat in een document genoemd: Uitgangspunten voor het werken met kinderen binnen De Ontdekking
afmelden en extra opvang:

  • Het afmelden van kinderen kan telefonisch (0492-390012) of via de ouderapp, het is prettig als we dit tijdig weten. Als uw kind(eren) door iemand anders opgehaald worden, moet dit ook altijd vooraf aan ons doorgegeven zijn.
  • Extra incidentele opvang voor zittende kinderen is mogelijk, zie daarvoor onze tarieven. Kinderdagverblijf De Ontdekking is geopend vanaf 7.00 uur en tot 18.00 uur. (op aanvraag tot 18.30)
    Alles kan via de ouderapp worden aangevraagd.
Als uw kind 4 jaar wordt, houdt de plaatsing automatisch op. Wilt u de plaatsing verlengen omdat uw kind later instroomt op school of wilt u buitenschoolse opvang afnemen, vraag dit dan ruim van te voren aan, het liefst vanaf 3 jaar.
Het onderwijs stelt het op prijs als u rond het 3e levensjaar van uw kind weet naar welke school uw voorkeur uit gaat, zodat zij daar in hun planning rekening mee kunnen houden. Natuurlijk kunt u eerder een keuze voor een school gemaakt hebben.

Jenaplanschool De Pandelaar is erg populair, als dat de school van uw keuze is kan je een voorinschrijving doen via de website, wacht daar niet te lang mee om teleurstelling te voorkomen.

Meld je kind aan

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of schrijf je kind vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod.

Meld je kind aan Rondleiding aanvragen