Vervoer

Toestemming Vervoer

Gegevens kind:

 

Verklaring van de ouder(s)/ verzorger(s):

Hierbij geeft ondergetekende toestemming aan kinderdagverblijf De Ontdekking om zijn/haar kind te vervoeren.