Medicijngebruik van kinderen

Toestemming Medicijngebruik

Gegevens kind:

 

Verklaring van de ouder(s)/ verzorger(s):

 

Verklaring van de groepsleidster:

Met ingang van bovengenoemde datum zullen bovengenoemde medicijnen worden toegediend. Dit zal worden geregistreerd op de “aftekenlijst medicijngebruik”.

Aldus opgemaakt in Gemert d.d. 24-07-2024.